Upplevelsen av Nya Söderpunkten

Nya Söderpunktens designkoncept syftar till att skapa en välkomnande och avslappnad miljö som inbjuder till lustfylld shopping och en naturlig mötesplats. Samtidigt som man väcker nyfikenhet hos besökaren och det kommer att upplevas som up to date med en spännande känsla och till viss grad nyskapande. Nya Söderpunkten blir ett nytt landmärket för södra Helsingborg, och skall fylla tomrummet och sudda ut gränsen mellan Södercity och centrala Helsingborg.