Söderpunkten står inför en stor och betydande ombyggnad vilket kommer att bli betydande nav för utvecklingen av söder och det framtida H+ området. 

Jefast kommer på Nya Söderpunkten att erbjuda boende, studenter och arbetande i närområdet nya mötesplatser genom starka restauranger, caféer och nöjes aktörer. Därtill nytt butiksutbud med livsmedel, service, mode och fritid.

Mästerpalmsplats kommer leva upp genom attraktiva uteserveringar och det är även här den nya huvudentrén kommer att bli.

 

Fasadskiss över Nya Söderpunkten. Framtagen av FOJAB arkitekter.

 

Nya Söderpunkten kommer att bli ett starkt och levande stadsdelscentrum för Södra Helsingborg. Söderpunkten skall utgöra ett bekvämt komplement till den lustfyllda shoppingen längs med Kullagatan och i city, samt den effektiva storshoppingen och volymhandeln i Väla. Söderpunkten skall bli det bekväma och smarta alternativet för södra Helsingborgs innerstadsbefolkning. Tillsammans med detta kommer Nya Söderpunkten att bli ett utflyktsmål för nöje genom bland annat SF-biografen och mer därtill.